O mnie

Szymon Kołodziejczyk – adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozwijał swoje zainteresowania prawne na Studiach Podyplomowych z zakresu Spółek Handlowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Studiach Podyplomowych z zakresu prawa karnego gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyrektor Biura Kancelarii KIEL LEGAL w Poznaniu.

Mecenas Kołodziejczyk specjalizuje się w sprawach karnych, w szczególności w sprawach karnych gospodarczych. Reprezentuje klientów członków zarządów i innych wysokiego szczebla menedżerów na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od udziału w przeszukaniach i wstępnych przesłuchaniach, jak również na etapie postępowania sądowego, aż do zastępstwa przed Sądem Najwyższym. Posiada również bardzo bogate doświadczenie procesowe reprezentując przed sądami wszystkich instancji zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Prowadzi z sukcesami sprawy kredytów frankowych – zastępując klientów w ponad kilkudziesięciu sprawach kredytów frankowych. Mecenas Kołodziejczyk zdobył ogromne doświadczenie wdrażając rozporządzenie o RODO u klientów Kancelarii przedsiębiorców z branży spożywczej, oświatowej, gazowniczej, budowlanej, reklamy zewnętrznej – outdoor, księgowej, transportowej, a także w jednostkach samorządu terytorialnego. Pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych w spółce z branży spożywczej oraz w jednostce samorządu terytorialnego.