Specjalizacja

Kredyty frankowe | Kiel Legal

Kancelaria reprezentuje konsumentów w sprawach dotyczących kredytów frankowych obejmujących unieważnienie umowy lub przekształcenie kredytu w tzw. kredyt złotówkowy. Prawnicy Kancelarii analizują umowę pod kątem możliwości stwierdzenia jej nieważności w postępowaniu sądowym lub stwierdzenia abuzywności poszczególnych postanowień umowy kredytu. Eksperci Kancelarii przedstawiają korzyści płynące z unieważnienia lub tzw. „odfrankowienia” umowy kredytu oraz zapewniają reprezentację klientów w postępowaniu sądowym przeciwko bankom. Prawnicy Kancelarii reprezentują również klientów w negocjacjach bankiem, których celem jest „odfrankowienie” umowy kredytu. Kancelaria ma doświadczenie również w reprezentacji klientów w sprawach z powództwa banku o zwrot kapitał oraz o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. 

Nasze doświadczenie:

  • wygrana w kilkunastu sprawach zakończonych unieważnieniem umowy kredytu bankowego,
  • reprezentacja klienta w sprawie o kredyt frankowy z powództwa banku o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 3 mln złotych,
  • wygrana w sprawie z powództwa banku po wypowiedzeniu umowy kredytu przez bank jedynie po dwóch rozprawach.