Specjalizacja

Budownictwo | Kiel Legal

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii jest wsparcie klientów w sprawach prawa budowalnego. Kancelaria doradza firmom budowlanym oraz deweloperom, a także prywatnym inwestorom zarówno na etapie negocjacji i przygotowywania umów o roboty budowlane, jak i na etapie postępowania sądowego w sporach dotyczących robót budowlanych. Prawnicy Kancelarii reprezentują klientów również w postępowaniach administracyjnych w szczególności o ustalenie warunków zabudowy, o udzielenie pozwolenia na budowę oraz o wydanie decyzji środowiskowych, a także w sprawach o rozbiórkę oraz legalizację samowoli budowlanych przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi. Doświadczenie prawników Kancelarii doceniają przedsiębiorcy budowlani w całej Polsce, co skutkuje udziałem prawników Kancelarii w realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu dla infrastruktury i polskiej gospodarki.    

Nasze doświadczenie:

  • doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorcy budowlanego przy realizacji przebudowy dworca kolejowego o wartości inwestycji przekraczającej 120 milionów złotych.
  • świadczenie usług doradczych na rzecz przedsiębiorcy budowlanego przy realizacji budowy obwodnicy miasta wojewódzkiego o wartości kilkuset milionów złotych.
  • obsługa prawna inwestycji budowy pełnowymiarowego pola golfowego na rzecz inwestora, w szczególności reprezentacja w negocjacjach przed organami gminy, sporządzenie umowy o roboty budowlane i prowadzenie negocjacji z wykonawcą – przy inwestycji wartej kilkadziesiąt milionów złotych.
  • doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorcy budowlanego przy realizacji budowy wiaduktu – inwestycji o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.