Budownictwo

Podatek od nieruchomość od osób prawnych | Kiel Legal

Do zakresu usług w sprawach podatku od nieruchomości należy w szczególności:

  • sporządzanie opinii prawnych,
  • prowadzenie audytów due diligence w celu ustalenia możliwości oszczędności dla klientów,
  • zastępstwo w postępowaniach przed organami podatkowymi,
  • zastępstwo przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.

Chętnie Tobie pomożemy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami