Budownictwo

Pozwolenie na budowę | Kiel Legal

Kancelaria świadczy eksperckie usługi w sprawach o pozwolenie na budowę, w szczególności do ich zakresu należy:

  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie spraw o pozwolenie na budowę,
  • prowadzenie negocjacji z dysponentami nieruchomości lub z inwestorami w sprawach o uzyskanie tytułu prawnego do dysponowania gruntem na cele budowlane,
  • zastępstwo w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę,
  • zastępstwo w postepowaniach o zmianę pozwolenia na budowę,
  • zastępstwo przed sądami administracyjnymi w sprawach o udzielenie pozwolenia na budowę.

Chętnie Tobie pomożemy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami