O mnie

Aleksander Kiel – adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu i założyciel Kancelarii Adwokackiej KIEL LEGAL. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historii kierunku Wschodoznawstwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozwijał swoje zainteresowania prawne na Studiach Podyplomowych z zakresu Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Mecenas Kiel specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców budowlanych, doradzając klientom przy realizacji inwestycji budowlanych o znaczeniu nie tylko lokalnym, lecz również ogólnopolskim. Jest uznanym ekspertem w zakresie prawa budowlanego zastępując klientów Kancelarii w postępowaniach administracyjnych przez organami administracji budowlanej czy organami nadzoru budowlanego, a także w postępowaniach przez sądami administracyjnymi, jak również sporządzając opinie prawne. Unikalną specjalizacją Mecenasa Kiela jest świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorców z branży reklamy zewnętrznej (outdoor) – ogromna wiedza i doświadczenie zebrane w prowadzeniu setek spraw na terenie całej Polski – sprawiły, że Kancelarii zaufały cztery z pięciu największych firm outdoorowych w Polsce. Szczególne miejsce w portfolio Mecenasa zajmuje instytucja zajęcia pasa drogowego, ponieważ w tym zakresie Kancelaria uchodzi za lidera o charakterze ogólnopolskim prowadząc z wielkimi sukcesami sprawy o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, jak również sprawy o wymierzenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi na terenie całego kraju. Doświadczenie Mecenasa pozwoliło uchronić klientów Kancelarii przed wymierzeniem kar pieniężnych idących w miliony złotych. W zakresie doświadczenia Mecenasa znajduje się również prowadzenie postępowań w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Począwszy od audytu nieruchomości, doradza klientom Kancelarii możliwe oszczędności w podatku od nieruchomości oraz uzyskuje w postępowaniu podatkowym zwrot nadpłaty z tego tytułu, prowadząc również postępowania w sprawach spornych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Skutecznie broni interesów klientów w procesach sądowych, przed sądami wszystkich instancji, przygotowując od samego początku strategię, realizując ją oraz błyskotliwie dostosowując do nagłych zwrotów akcji na salach sądowych. W Kancelarii Mecenas Kiel nadzoruje prowadzenie windykacji dłużników klientów nie tylko na terenie całej Polski, lecz również Europy.