Reprywatyzacje | Kiel Legal

Do zakresu usług Kancelarii w sprawach o reprywatyzację należą w szczególności:

  • sporządzanie audytów oraz analizy dokumentów pod kątem możliwości skutecznej reprywatyzacji,
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach reprywatyzacyjnych,
  • zastępstwo w postępowaniach reprywatyzacyjnych,
  • zastępstwo w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
  • prowadzenie postępowań o zapłatę odszkodowań przeciwko Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego w związku z reprywatyzacją,
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości po zakończeniu postępowań reprywatyzacyjnych.

Chętnie Tobie pomożemy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami