Specjalizacja

White collar crimes | Kiel Legal

Interdyscyplinarna wiedza prawników Kancelarii, ich kreatywność oraz nieszablonowe strategie przełamujące schematy pozwalają na osiągnięcie licznych sukcesów w prowadzonych sprawach karnych gospodarczych. Prawnicy Kancelarii zastępują klientów w postępowaniach przygotowawczych i w postępowaniach sądowych, a także uczestniczą w czynnościach procesowych takich jak przeszukania oraz przesłuchania w trakcie postępowań wyjaśniających. Klientami Kancelarii są menadżerowie wysokiego szczebla, członkowie zarządów i rad nadzorczych, a także pokrzywdzone spółki i przedsiębiorstwa.

Nasze doświadczenie:

  • reprezentowanie w postępowaniu karnym przed sądami obu instancji dyrektora szpitala oskarżonego o przyjęcie łapówki w kwocie 230 tysięcy złotych za ustawienie przetargu na usługi laboratoryjne – zakończone całkowitym uniewinnieniem klienta od zarzucanych mu czynów.
  • zastępstwo przed sądami obu instancji w sprawie klienta oskarżonego o wyłudzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń – zakończone całkowitym uniewinnieniem klienta od zarzucanych mu czynów.
  • prowadzenie sprawy menedżera wysokiego szczebla z branży medycznej o przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie zastosowane na okres 5 tygodni – zakończone przyznaniem przez Sąd od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia w kwocie ponad 800 tysięcy złotych.