Windykacje

Odpowiedzialność zarządu | Kiel Legal

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • sporządzania opinii prawnych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu,
  • zastępstwa przed sądami powszechnymi w sprawach z powództwa o zapłatę przeciwko członkowi zarządu – zarówno reprezentując powoda, jak i pozwanego członka zarządu,
  • zastępstwa przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi w sprawach karnych o wyrządzenie szkody lub niezłożenie wniosku o upadłość spółki,
  • zastępstwa przed sądami powszechnymi w sprawach z powództwa poszkodowanej spółki przeciwko członkom zarządu, którzy wyrządzili jej szkodę.

Chętnie Tobie pomożemy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami