Windykacje

Windykacje | Kiel Legal

Jedna z głównych specjalizacji Kancelarii – w tym zakresie Kancelaria oferuje w szczególności następujące usługi:

  • przygotowywanie pisemnych wezwań do zapłaty,
  • prowadzenie negocjacji przedsądowych,
  • przygotowywanie porozumień i ugód między wierzycielami a dłużnikami,
  • zabezpieczanie roszczeń wierzycieli na majątku dłużnika – poprzez wpisy hipotek, przewłaszczanie na zabezpieczenie, ustanawianie zastawów itp.,
  • zastępstwo przed komornikiem w postępowaniu zabezpieczających,
  • sporządzanie pozwów i zastępstwo przed sądami w sprawach o zapłatę,
  • zastępstwo przed komornikiem w postępowaniu egzekucyjnym,
  • zastępstwo przed sądem w sprawach o restrukturyzację lub upadłość.

Chętnie Tobie pomożemy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami