Windykacje

Roszczenia z umów najmu i dzierżawy | Kiel Legal

Do zakresu usług Kancelarii należy:

  • sporządzanie umów oraz aneksów do najmu i dzierżawy,
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących roszczeń z umów najmu i dzierżawy,
  • sporządzanie wypowiedzeń umów najmu i dzierżawy,
  • windykacje należności wynikających z umów najmu i dzierżawy,
  • zastępstwo w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z umów najmu i dzierżawy.

Chętnie Tobie pomożemy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami