O mnie

Marek Hnatyszyn – adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektor Biura Kancelarii KIEL LEGAL w Szczecinie.

Mecenas Hnatyszyn specjalizuje się w fuzjach i przekształceniach spółek. Począwszy od audytu w spółkach, przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty – doradzając klientom najlepsze rozwiązania zarówno organizacyjne, jak i podatkowe. Doświadczenie Mecenasa obejmuje również pełną obsługę korporacyjną spółek, czyli w szczególności udział w zgromadzeniach wspólników oraz przygotowywanie wszelkich protokołów i uchwał, a także zastępstwo klientów w sprawach o stwierdzenie nieważności albo uchylenie uchwał organów spółek oraz o rozwiązanie spółek. Zajmuje się również audytami compliance u klientów Kancelarii – wdrażając następnie wyniki i zalecenia audytów. Osobiście prowadzi lub nadzoruje kierując zespołem prawników, obsługę prawną kilkudziesięciu przedsiębiorców – sprawdzając i przygotowując umowy oraz udzielając odpowiedzi na bieżące pytania prawne ze strony klientów. Posiada również bogate doświadczenie procesowe przed Sądami wszystkich instancji, z szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących kredytów frankowych. Mecenas sporządza opinie prawne w sprawach związanych z prawem autorskim oraz znakami towarowymi – w zakresie jego zainteresowań znajdują się prawne aspekty dotyczące nowych technologii.