Zachowek

Zniesienie współwłasności | Kiel Legal

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne w sprawach o zniesienie współwłasności w zakresie:

  • sporządzania opinii prawnych,
  • przygotowywania umów o dokonanie podziału quoad usum,
  • prowadzenia negocjacji ze współwłaścicielami w celu polubownego zniesienia współwłasności,
  • zastępstwa w postępowaniach o zniesienie współwłasności,
  • przygotowywania i weryfikowania projektów umów dotyczących zniesienia współwłasności.

Chętnie Tobie pomożemy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami