Specjalizacja

Reklama zewnętrzna outdoor | Kiel Legal

Obsługa prawna przedsiębiorców z branży reklamy zewnętrznej (outdoor) stanowi jedną z głównych specjalizacji Kancelarii. Kierujący praktyką adwokat Aleksander Kiel zyskał uznanie jako ogólnopolski ekspert w zakresie obsługi prawnej branży reklamowej świadcząc usługi prawne na rzecz czterech z pięciu największych firm reklamy zewnętrznej w Polsce. Kancelaria reprezentuje z sukcesami klientów z branży outdoorowej przed organami administracji (organy architektoniczne, nadzór budowlany, zarządcy dróg), organami podatkowymi i sądami na terytorium całego kraju, a także prowadzi bieżącą codzienną obsługę prawną, czyli w szczególności przygotowuje i sprawdza umowy, sporządza opinie prawne oraz prowadzi windykacje należności. Bogate doświadczenie Kancelarii zebrane w prowadzeniu setek spraw na terytorium całej Polski pozwala na znalezienie rozwiązań i wygranie spraw, które inni prawnicy uznają za sprawy nie do rozwiązania i nie do wygrania. 

Nasze doświadczenie:

  • prowadzenie na rzecz przedsiębiorcy z branży reklamy zewnętrznej kilkunastu spraw o wymierzenie kary za zajęcie pasa drogowego pod reklamę bez zgody zarządcy drogi zakończonych sukcesem Kancelarii tj. umorzeniem postępowań przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Suma kar grożących przedsiębiorcy przekraczała 2 miliony złotych.
  • zakończenie sukcesem sprawy przedsiębiorcy z branży reklamy zewnętrznej prowadzonej przed Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie o wymierzenie kary za zajęcie pasa drogowego pod reklamę bez zgody zarządcy drogi – w wyniku odwołania Kancelarii Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło decyzję wymierzającą przedsiębiorcy karę pieniężną w kwocie blisko 600 tysięcy złotych i umorzyło postępowanie.
  • reprezentowanie przedsiębiorcy z branży reklamy zewnętrznej w sprawie z powództwa Gminy Miasto Kraków w sprawie o zapłatę wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości pod reklamę – zakończonej oddaleniem powództwa w 99% w sprawie, w której dochodzona należność przekraczała 200.000 zł.
  • przeprowadzenie na rzecz przedsiębiorcy z branży reklamy zewnętrznej due diligence decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego pod reklamę – zakończonej ustaleniem nadpłaty z tytułu opłaty za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. W wyniku działań Kancelarii zarządca drogi dokonał zwrotu na rzecz przedsiębiorcy blisko miliona złotych tytułem niesłusznie pobranych opłat.
  • reprezentowanie przedsiębiorcy z branży reklamy zewnętrznej przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach o ustalenie zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości od wiat przystankowych oraz tablic reklamowych, których łączna wartość zobowiązania przekraczała 2 miliony złotych.