Reklama zewnętrzna outdoor

Zajęcie pasa drogowego | Kiel Legal

Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawy o zajęcie pasa drogowego – w szczególności w zakresie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz kar za zajęcie pasa drogowego – do usług Kancelarii należy:

  • przeprowadzanie due diligence zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod kątem możliwości oszczędności dla klientów,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zajęcia pasa drogowego,
  • zastępstwo w postępowaniach o lokalizację w pasie drogowym,
  • zastępstwo w postępowaniach o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
  • zastępstwo w postępowaniach o wymierzenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
  • zastępstwo przed sądami administracyjnymi w sprawach o zajęcie pasa drogowego,
  • zastępstwo w postępowaniach o wznowienie postępowań o zajęcie pasa drogowego i zwrot nadpłaty z tytułu pasa drogowego.

Chętnie Tobie pomożemy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami