Specjalizacja

Podatek od nieruchomości od osób prawnych | Kiel Legal

Kancelaria świadczy eksperckie usługi na rzecz przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości. Do szerokiego wachlarza usług należy reprezentacja przedsiębiorców przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także sporządzanie opinii prawnych w sprawach podatku od nieruchomości. Prawnicy Kancelarii wykorzystują swoje bogate doświadczenie zebrane w postępowaniach prowadzonych na terytorium całej Polski, przy przeprowadzaniu due diliigence nieruchomości przedsiębiorców pod kątem możliwości stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, skutkującej zwrotem podatku od nieruchomości za poprzednie 5 lat oraz obniżeniem zobowiązania na przyszłość. 

Nasze doświadczenie:

  • reprezentacja przedsiębiorcy właściciela fabryki pod Opolem w sprawie o ustalenie zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości przed organami podatkowymi obu instancji – zakończona umorzeniem postępowania i uniknięciem zapłaty ponad 500 tysięcy złotych podatku.
  • prowadzenie sprawy właściciela pałacu wraz z parkiem pałacowym wpisanych do rejestru zabytków przed organami podatkowymi obu instancji zakończonej uzyskaniem zwolnienia z podatku od nieruchomości.
  • reprezentowanie przedsiębiorcy z branży reklamy zewnętrznej przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach o ustalenie zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości od wiat przystankowych oraz tablic reklamowych, których łączna wartość zobowiązania przekraczała 2 miliony złotych.