Reklama zewnętrzna outdoor

Uchwały krajobrazowe | Kiel Legal

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • składania uwag do projektów uchwał krajobrazowych,
  • udziału w posiedzeniach Komisji Rad Miasta oraz Rad Miejskich w sprawach uchwał krajobrazowych,
  • przedstawiania zastrzeżeń do wojewodów na etapie postępowań nadzorczych,
  • zastępstwa w postępowaniach sądowo – administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwał krajobrazowych,
  • zastępstwa w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach o dostosowanie urządzeń reklamowych lub tablic reklamowych do stanu zgodnego z zapisami uchwały krajobrazowej,
  • zastępstwa w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach o wymierzenie kary za umieszczenie lub nieusunięcie po upływie okresu dostosowawczego urządzeń reklamowych lub tablic reklamowych w sposób niezgodny z uchwałą krajobrazową.

Chętnie Tobie pomożemy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami