White collar crimes

Spory z pracownikami lub pracodawcą | Kiel Legal

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • sporządzania opinii prawnych,
  • prowadzenia negocjacji na etapie przedsądowym,
  • zastępstwa przed sądami w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie umowy,
  • zastępstwa przed sądami w sprawach o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • zastępstwa przed sądami w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za pracę oraz pracę w godzinach nadliczbowych,
  • zastępstwa przed sądami w sprawach o mobbing i dyskryminację,
  • zastępstwa przed sądami w sprawach związanych z zakazem konkurencji.

 


Chętnie Tobie pomożemy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami