White collar crimes

Zwolnienia grupowe i indywidualne | Kiel Legal

Kancelaria świadczy usługi w zakresie: 

  • sporządzania opinii prawnych dotyczących kwestii zasadności zwolnień,
  • przygotowywania i sprawdzania wypowiedzeń, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz porozumień o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron,
  • zastępstwa przed sądami w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy oraz o przywrócenie do pracy.

Chętnie Tobie pomożemy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami