White collar crimes

Odpowiedzialność karna zarządu | Kiel Legal

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • zastępstwa przed organami ścigania w postępowaniu przygotowawczym,
  • zastępstwa przed sądami w postępowaniach karnych,
  • zastępstwa w postępowaniach przed Sądem Najwyższym,

Reprezentacja Kancelarii dotyczy zarówno oskarżycieli posiłkowych, subsydiarnych, pokrzywdzonych, jak i oskarżonych,

  • sporządzania opinii prawnych odnośnie możliwości pociągnięcia członków zarządu do odpowiedzialności.

Chętnie Tobie pomożemy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami