Prawomocna wygrana w sprawie umowy kredytowej z Millenium Bank S.A.

News

W dniu dzisiejszym prawomocnym wyrokiem Sąd Apelacyjny w Poznaniu potwierdził nieważność umowy kredytowej we franku szwajcarskim zawartej przez klientkę Kancelarii. Wyrok Sądu kończy postępowanie z powództwa złożonego przez Kancelarię w imieniu klientki i niezwłocznie prawnicy Kancelarii przystąpili do rozmów z pełnomocnikami Millenium Bank S.A. odnośnie rozliczenia wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, który zapadł w pierwszej instancji ponad rok temu.