Wygrana w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału

News

W dniu dzisiejszym zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie z powództwa mBank S.A. o bezumowne korzystanie z kapitału przeciwko klientom Kancelarii. Sąd uwzględnił argumentację Kancelarii i oddalił powództwo banku. Wcześniej Kancelaria wygrała również reprezentując tych samych klientów przeciwko mBank S.A. w innej sprawie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu oraz Sądem Apelacyjnym w Poznaniu, w której to Sąd uznał umowę kredytową we franku szwajcarskim za nieważną.