Ochrona danych osobowych

Dobra osobiste | Kiel Legal

Do usług świadczonych przez Kancelarię w tym zakresie należy:

  • sporządzanie opinii prawnych odnośnie naruszeń dóbr osobistych,
  • kierowanie wezwań i pism przedsądowych dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
  • zastępstwo w postępowaniach sądowych dotyczących dóbr osobistych,
  • egzekucja i wykonanie wyroków w sprawach dóbr osobistych.

Chętnie Tobie pomożemy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami