O mnie

Julia Gola – studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związana z Kancelarią od 2021r.

W Kancelarii zajmuje się przygotowywaniem pism w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań windykacyjnych w europejskim postępowaniu nakazowym. Nadzoruje postępowania egzekucyjne prowadzone na terytorium całego kraju.