O mnie

Stanisław Kiel – adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sędziowską.

Mecenas Kiel specjalizuje się w zakresie prawa pracy. Doradza klientom Kancelarii w sporach z pracownikami, przygotowując wypowiedzenia umów czy oświadczenia o rozwiązaniu umów bez okresu wypowiedzenia, następnie zastępując klientów w sądzie w sporach będących konsekwencją ich wręczenia. Doradztwo w zakresie prawa pracy nie ogranicza się do sporów z pracownikami, lecz także obejmuje sporządzanie umów z pracownikami, w szczególności umów dotyczących zakazu konkurencji, zachowania poufności oraz umów o dokształcenie. Posiada bogate wieloletnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców z branży spożywczej – świadczył usługi prawne na rzecz takich podmiotów jak Amino czy Unilever Polska S.A. Do zakresu doświadczenia Mecenasa Kiela należy również prowadzenie spraw z zakresu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych oraz odszkodowań za mienie zabużańskie.