Wygrana z TBS w imieniu 70 klientów

News

Wygraną zakończyła się sprawa, w której Kancelaria reprezentowała 70 klientów w sprawie o ustalenie, że złożone przez TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego – podmiot funkcjonujący na podstawie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa) wypowiedzenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i garaże są nieuzasadnione. Sąd rozpoznający sprawę wyrokiem, który zapadł w dniu dzisiejszym uwzględnił 70 złożonych powództw najemców lokali i przyznał rację argumentacji Kancelarii, iż niewystarczające w świetle ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, jest powoływanie na podwyżkę czynszu w granicach wartości odtworzeniowej, a konieczne jest wykazanie wysokości realnych kosztów uzasadniających podwyżkę – zatem podwyżka czynszu jest nieuzasadniona. Wyrok nie jest prawomocny. Update z 21 marca 2024r. – wyrok prawomocny pozwany nie złożył apelacji!