Wygrana w sprawie kary za niezarejestrowane automaty.

Case studies

Z przyjemnością informujemy, że wygraną Kancelarii zakończyła się sprawa prowadzona przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w przedmiocie wymierzenia kary za niezarejestrowane automaty w wysokości 200.000 zł.

Stan faktyczny sprawy był następujący. Klient Kancelarii prowadził lodziarnię w miejscowości nadmorskiej, która znajdowała się na ulicy, jednocześnie klient wynajmował piwnicę w budynku z osobnym wejściem na potrzeby magazynowania zapasów lodów w chłodni. Piwnica składała się z dwóch pomieszczeń, w jednym znajdował się magazyn na lody, natomiast w drugim pomieszczeniu stanowiącym przedsionek do magazynu – klient wynajął miejsce firmie, która umieściła tam własne dwa automaty do gier. Kontrola organu podatkowo – celnego wykazała, że automaty te były niezarejestrowane – w konsekwencji na klienta została nałożona kara pieniężna w kwocie po 100.000 zł za każdy automat, czyli łącznie 200.000 zł – jako posiadacza zależnego lokalu, w którym zostały umieszczone niezarejestrowane automaty. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych organ może wymierzyć karę pieniężną również na posiadacza lokalu, w którym umieszczone zostały automaty – chociażby nie był ich właścicielem – w sytuacji, gdy w tym lokalu prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa. Organ drugiej instancji utrzymał w mocy zaskarżoną odwołaniem decyzję o wymierzeniu kary i konieczne było złożenie skargi do sądu administracyjnego. W skardze Kancelaria wskazała, że klient nie prowadził w tej części lokalu, w której znajdowały się automaty – działalności gastronomicznej, usługowej lub handlowej. Powołano się na zamysł ustawodawcy, który przewidział karę dla posiadacza zależnego lokalu, w którym znajdowały się automaty po to, aby ukarać go za to, że korzysta z tego, że jego klienci przebywają dłużej w lokalu z uwagi na automaty – przy okazji zamawiając przekąski, kupując w lokalu piwo lub też robiąc innego rodzaju zakupy. Tymczasem w przedmiotowej sprawie klienci lodziarni nie wchodzili do piwnicy w celu skorzystania z usług lodziarni i klient nie prowadził tam działalności gospodarczej o charakterze gastronomicznym, handlowym lub usługowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił w pełni argumentację Kancelarii i uchylił decyzje obu instancji oraz umorzył postępowanie w sprawie. Wyrok nie jest prawomocny.