Specjalizacja

Ochrona danych osobowych | Kiel Legal

Kancelaria kompleksowo doradza klientom w sprawach dotyczących ochrony dany osobowych. Prawnicy Kancelarii przeprowadzają audyty u klientów, których celem jest wdrożenie pełnej ochrony danych osobowych u klienta lub weryfikacja działających u klienta mechanizmów ochrony danych osobowych. Prawnicy Kancelarii przygotowują dokumentację oraz proponują rozwiązania organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami krajowymi oraz europejskimi (RODO). Eksperci Kancelarii pełnią również funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz reprezentują klientów w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami administracyjnymi.

Nasze doświadczenie:

  • przeprowadzenie audytów oraz wdrożenie pełnej ochrony danych osobowych w kilkudziesięciu spółkach z branży budowalnej, spożywczej, produkcyjnej,
  • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez prawników Kancelarii,
  • kompleksowe doradztwo i propozycja rozwiązań w sytuacji kryzysowej u klienta (utrata danych osobowych).