O mnie

Kacper Kobierski – aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Wilińskiego złożył pracę magisterką z zakresu prawa karnego procesowego, której przedmiotem była tematyka nadużyć prawa procesowego przez prokuratora w postępowaniu karnym. Związany z Kancelarią od 2019r.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, odpowiadając na bieżące pytania klientów, sprawdzając i przygotowując umowy, a także sporządzając dokumenty w postępowaniu windykacyjnym. W Kancelarii odpowiada za obsługę postępowań rejestrowych oraz upadłościowych. Przeprowadza również analizy skomplikowanych spraw karnych – przygotowując projekty strategii wdrażanych następnie przez Kancelarię w postępowaniach przygotowawczych i procesach karnych. Zastępuje klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami ścigania.